Kontakta oss

Beläggningsfria växelmotorer i ECO2-design

Våra hållbara och beläggningsfria växelmotorer och växlar i aluminium med ECO2-design är en hållbar och kostnadseffektiv lösning för applikationer som redan är väl skyddade. Dessa växelmotorer har ett aluminiumhölje som är motståndskraftig mot korrosion och fungerar som en naturlig och hållbar skyddsbarriär. Med våra ECO2-motorer kan vi tillsammans minska vår miljöpåverkan och främja en hållbar drift.

Fördelar med våra beläggningsfria växelmotorer

Genom att avstå från energikrävande målningsprocesser och spara på råvaror som färger och lösningsmedel möjliggör våra obelagda komponenter enklare återanvändning och effektiv återvinning i slutet av livscykeln.

Energibesparing


Genom att välja bort beläggningar och lösningsmedel minskas energiförbrukningen i tillverkningsprocessen, det bidrar till att minska den totala miljöpåverkan.

Reducerat CO2-avtryck


Genom att eliminera behovet av ytterligare beläggningar bidrar ECO2-motorerna till att minska användningen av resurser och energi i produktionsprocessen.

Miljövänlig återvinning


När driften når slutet av sin livscykel, kan de återvinnas på ett mer miljövänligt sätt. Genom att ta tillvara på värdefullt material och återvinna obelagda komponenter på ett enklare sätt bidrar vi till att minska avfallet och främja en cirkulär ekonomi.

Tillgängliga produkter i ECO2- design

R.. växlar F.. växlar: K.. växlar: W...0 växlar: W...9 växlar DR2.. DRN... motorer
R.. 07 F.. 27 K.. 19 W.. 10 W.. 19 56
R.. 17   K.. 29 W.. 20 W.. 29 63
R.. 27     W..30 W.. 39 71
        W.. 49 80
        W.. 59 90

Folder ECO2-motorer

Läs mer om Våra ECO2-motorer

I denna broschyr finner du mer information om våra beläggningsfria växlar och växelmotorer i ECO2-design.

Ladda ned broschyr

ECO2-affisch

Denna affisch visar all viktig information om våra ECO2 – motorer.

Ladda ned affisch

Har du frågor?

Kontakta oss för ytterligare information om våra ECO2-motorer.