Information om dataskydd, 11/2015

Välkommen till webbplatsen SEW EURODRIVE och tack för ditt intresse för vårt företag och våra produkter. Vi anser att det är viktigt att upprätthålla sekretess och skydd för dina personuppgifter och vi tar hänsyn till dessa aspekter inom hela vår affärsverksamhet. De personuppgifter som vi samlar in när du besöker våra webbplatser behandlar vi konfidentiellt och enligt lag.

Personuppgifter

Vi samlar bara in personuppgifter (t.ex. namn, adress, telefonnummer eller e-postadresser) genom webbplatsen om du själv lämnar ut dessa uppgifter (t.ex. genom att registrera dig eller delta i någon undersökning) eller om du har gett ditt samtycke eller om motsvarande rättsregler gällande dataskydd tillåter användning av dina uppgifter.

Användning av dina personuppgifter och ändamålsprincipen

De personuppgifter som du lämnar används vanligen för att svara på dina förfrågningar, behandla dina beställningar eller ge dig åtkomst till specifik information eller särskilda erbjudanden.

För att upprätthålla kundrelationer kan det också vara nödvändigt att

  • vi lagrar och behandlar personuppgifter för att kunna tillgodose dina behov på ett mer effektivt sätt och förbättra våra produkter och tjänster eller att
  • vi (eller en tredje part för vår räkning) på din begäran använder dessa personuppgifter för att kontakta dig angående erbjudanden från oss som kan vara till nytta för dig i din verksamhet (t.ex. SEW EURODRIVES nyhetsbrev) eller för att genomföra undersökningar så att vi kan motsvara våra kunders krav och efterfrågan på bästa sätt.

Naturligtvis respekterar vi ditt beslut att inte låta oss använda dina personuppgifter för att stödja vår kundrelation (speciellt för direkt marknadsföring och marknadsundersökning). Vi kommer varken att sälja dina personuppgifter till tredje part eller marknadsföra dem på något annat sätt.

Vi samlar bara in de personuppgifter som du lämnar till oss online samt behandlar och använder dem enbart för de avsedda ändamålen, såvida inte insamling, behandling eller användning

  • är avsedd för annat ändamål som är direkt relaterat till det ursprungliga ändamålet för vilket personuppgifterna samlades in,
  • är nödvändig för att förbereda, förhandla om eller fullgöra ett avtal med dig,
  • är ett krav enligt lag eller av ansvarig statlig eller rättslig myndighet,
  • är nödvändig för att fastställa eller skydda ett rättsligt anspråk eller för försvar vid ett rättsligt ingripande.

Automatiskt registrerade uppgifter (icke personligt identifierbara uppgifter)

När du går in på våra webbplatser kan vi automatiskt (dvs. utan något registreringsförfarande) registrera allmänna icke personligt identifierbara uppgifter (t.ex. vilket slags webbläsare och operativsystem som använts, datum och tid för ditt besök, domännamnet på webbplatsen som du använt för åtkomst till vår webbplats, antalet besök, genomsnittlig tid som använts på webbplatsen eller visade sidor).

Data samlas in och sparas på dessa webbplatser för marknadsföring och optimering med hjälp av teknologi från etracker GmbH. På så sätt kan man skapa användarprofiler under pseudonym. Det är möjligt att cookies används för detta ändamål. Cookies är små textfiler som lagras lokalt i webbläsarens urklipp när du besöker en webbplats. Cookies gör det möjligt för en webbplats att identifiera webbläsaren igen. Uppgifter som samlats in med hjälp av etracker-teknologin kommer inte att utan uttryckligt tillstånd från respektive användare användas för att identifiera besökarna på webbplatsen personligen och kommer inte att sammanställas med personuppgifter från den anonyma profilen.

Vi använder uppgifterna för att mäta hur framgångsrika våra webbplatser är och för att förbättra webbplatsernas prestanda eller innehåll.

Användning av cookies

1. SEW-EURODRIVE cookies

När du besöker någon våra webbplatser kan information i form av en cookie sparas på din dator och den kommer automatiskt att identifiera din dator nästa gång du besöker webbplatsen. Cookies gör det till exempel möjligt för oss att anpassa webbplatsen visningsinställningar och funktioner till dina intressen eller att spara ditt lösenord så att du inte behöver ange det varje gång du besöker webbplatsen. Om du inte vill att vi ska kunna identifiera din dator, kan du ställa in din webbläsare så att den tar bort cookies från din hårddisk, blockerar cookies eller varnar innan någon cookie lagras. Detta kan emellertid medföra att vissa inställningar och funktioner på vår webbplats inte längre kommer att vara tillgängliga.

2. Cookies från tredje part

Vissa webbplatser och program visar innehåll och tjänster från andra leverantörer som kan använda sina egna cookies och aktiva komponenter. SEW-EURODRIVE har inget inflytande över hur dessa leverantörer behandlar personuppgifter. Gå till leverantörernas webbplatser för information om hur de hanterar dina uppgifter.

Facebook

Våra webbplatser använder funktioner (plugin-program) från det sociala nätverket Facebook.com som drivs av Facebook Inc., Palo Alto, Kalifornien, USA. Plugin-programmen aktiveras när du klickar på motsvarande knapp. Genom att aktivera plugin-programmet ansluter du till Facebook och du samtycker till att dina data överförs till Facebook. Om du är inloggad på Facebook kan Facebook tilldela ditt besök på våra webbplatser till ditt Facebook-konto. Om du klickar på knappen, kommer relevant information från din webbläsare att skickas direkt till Facebook och lagras där. Du kan få information om ändamål och tillämpningsområden för datainsamlingen på Facebook, den fortsatta behandlingen och användningen av dina uppgifter på Facebook samt dina rättigheter och de inställningar du kan använda för att skydda uppgifterna genom att läsa Facebooks sekretesspolicy. Om du inte vill att Facebook ska tilldela ditt besök på våra webbplatser till ditt Facebook-konto bör du logga ut från Facebook-kontot.

Twitter

Våra webbplatser använder funktioner (plugin-program) från det sociala nätverket Twitter som drivs av Twitter Inc., San Francisco, USA. Plugin-programmen aktiveras när du klickar på motsvarande knapp. Genom att aktivera plugin-programmet ansluter du till Twitter och du samtycker till att dina data överförs till Twitter. Om du är inloggad på Twitter kan Twitter tilldela ditt besök på våra webbplatser till ditt Twitter-konto. Om du klickar på knappen kommer relevant information från din webbläsare att skickas direkt till Twitter och lagras där. Du kan få information om ändamål och tillämpningsområden för datainsamlingen på Twitter, den fortsatta behandlingen och användningen av dina uppgifter på Twitter samt dina rättigheter och de inställningar du kan använda för att skydda uppgifterna genom att läsa Twitters sekretesspolicy.

YouTube

Våra webbplatser använder videoplattformen YouTube som drivs av YouTube LLC, San Bruno, USA. YouTube är en videoplattform för uppspelning av ljud- och videofiler. Vissa av våra webbplatser innehåller inbäddade videor från YouTube. När du anropar denna typ av webbplats ansluter den inbäddade videospelaren från YouTube till YouTube för att garantera teknisk överföring av ljud- och videofiler. Data överförs till YouTube vid anslutning till YouTube. Du kan få information om ändamål och tillämpningsområden för datainsamlingen på YouTube, den fortsatta behandlingen och användningen av dina uppgifter på YouTube samt dina rättigheter och de inställningar du kan använda för att skydda uppgifterna genom att läsa YouTubes sekretesspolicy.

XING

Vissa av våra webbplatser använder funktioner (plugin-program) från det sociala nätverket XING som drivs av XING AG, Hamburg, Tyskland. XING är ett affärsnätverk där medlemmar kan hantera sina kontakter och hitta nya kontakter. När du anropar dessa webbplatser upprättas en direkt kontakt mellan din webbläsare och XINGS server med hjälp av ett plugin-program. Detta innebär att XING får information om att du har besökt våra webbplatser med din IP-adress. Om du är inloggad på ditt XING-konto kan du länka innehåll från vår webbplats till din XING-profil. XING kan sedan tilldela besöket på våra webbplatser till ditt användarkonto. Du kan få information om ändamål och tillämpningsområden för datainsamlingen på XING, den fortsatta behandlingen och användningen av dina uppgifter på XING samt dina rättigheter och de inställningar du kan använda för att skydda uppgifterna genom att läsa XINGs sekretesspolicy.

Rätt till information, rättelse och återkallelse

Du har rätt att efter begäran och en gång per år kostnadsfritt erhålla information om dina personuppgifter behandlas av oss. Om behandling sker kan du, efter sådan begäran, få information om vilka personuppgifter som behandlas, för vilket ändamål behandlingen sker och till vem informationen lämnas ut. Detta utan att ange särskilda skäl härför. Du kan när som helst blockera, rätta eller radera uppgifter som vi har registrerat. Du kan också när som helst återkalla ditt samtycke till datainsamling och användandet av denna utan att behöva ange en orsak. Uppgifterna tas bort om du återkallar samtycket för lagring av personuppgifter, om dina personuppgifter inte längre behövs för det ursprungliga lagringsändamålet eller om lagring inte längre är tillåtet av andra juridiska skäl. Detta påverkar inte data som krävs för fakturerings- eller redovisningsändamål eller som ska lagras av juridiska skäl. Vid begäran av detta eller begäran om rättelse eller andra frågor vänligen kontakta vårt personuppgiftsombud.

Advokat Mats Nilsson, MAQS Advokatbyrå Malmö KB
Box 226
201 22 Malmö
Tel. 040-664 26 00
E-post: mats.nilsson@maqs.com

Säkerhet

SEW-EURODRIVE använder tekniska och organisationsmässiga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig borttagning, ändring eller förlust såväl som mot obehörigt utlämnande eller obehörig åtkomst.

Användning av externa länkar

Våra webbplatser innehåller länkar till andra webbplatser. SEW EURODRIVE är inte ansvarig för policyer angående dataskydd eller innehållet på andra webbplatser.