Kontaktformulär SEW-EURODRIVE Globalt SEW-EURODRIVE Sverige

Försäljnings- och leveransvillkor

Följande försäljnings och leveransvillkor gäller vid leverans från SEW-EURODRIVE AB:

Betalningsvillkor:

 • 30 dagar netto från fakturadatum
 • Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 1.25% per månad.

Leveransvillkor:

 • EXW fritt från säljarens fabrik "Incoterms 2020”

Prisvillkor:

 • Priserna är nettopriser exklusive mervärdeskatt och baserade på utleverans senast
  3 månader efter offertdatum.

Kreditvärdighet:

 • Betalningsvillkoret är villkorat av att ni vid varje enskilt tillfälle uppfyller SEW:s krav
  på kreditvärdighet

Garantitid:

 • vid nyförsäljning 12 månader efter leverans från fabrik.
 • vid reparationer 6 månader på utbytta delar efter leverans från fabrik.

Dokumentation:

 • I priset för kompletta enheter ingår 1 sats dokumentation.

Lev.bestämmelser:

 • NL 17 med, i tillämpliga fall, tillägg NLT17.
 • Överenskommelse avseende Exportkontroll och Sanktioner (Tillägg till Leverans- och försäljningsvillkor) SEW-EURODRIVE förbinder sig att följa lagar och förordningar gällande Exportkontroll. Av den anledningen vill vi hänvisa till Klausul avseende Exportkontroll. (PDF, 128 kB) Dessa utgör en del i våra avtal och tjänster.


SEW-EURODRIVE subsidiaries and branches outside of Sweden:

The respective local general (delivery) terms and conditions apply for transactions with customers of SEW-EURODRIVE subsidiaries and branches: