Kontaktformulär SEW-EURODRIVE Globalt SEW-EURODRIVE Sverige

Utbildningspaket

Välkommen till utbildningsdagar hos SEW-EURODRIVE AB i Jönköping!

Stäng tabellen
Kurs Kurs nr. Antal dagar Kurstillfällen 2022
Multiomformare MOVIDRIVE® E01 2 Vecka 11 och 47 Onsdag-Torsdag
Frekvensomformaren MOVITRAC® E02 1 Vecka 11 och 47 Onsdag
MOVIMOT® och decentraliserad install. E03 1 Vecka 12 och 43 Onsdag
Omformarteknik för underhållspersonal (PDF, 210 kB) UE02 2 Vecka 13 och 41 Tisdag - Onsdag
Växelmotorer med broms U01 1 Vecka 43 Onsdag
Mekaniskt underhåll och reparationer (PDF, 373 kB) U02 3 Vecka 18 och 47 Tisdag - Torsdag
Här finns det en tabell
Product training

För mer information om våra utbildningar, kontakta marknadsassistent Eva Hjalmarsson 036-34 42 02, eva.hjalmarsson@sew-eurodrive.se , eller någon av våra säljare.

Våra utbildningar bedrivs i ändamålsenliga lokaler vid vårt huvudkontor i Jönköping. Kurserna leds av kompetent personal med mångårig erfarenhet av växelmotorer, drivsystem, programmering och idrifttagning. Självklart ombesörjer vi även hotellbokning etc.

Kurs: E01

Multiomformaren MOVIDRIVE®, Idrifttagning / Underhåll
Utbildningen riktar sig till tekniker i alla led från projektingenjörer till underhållspersonal.
I huvudsak inriktas utbildningen på praktiskt handhavande av utrustningen.
Efter genomförd utbildning kan deltagarna:

 • Hantera programvaran MOVITOOLS® MotionStudio.
 • Genomföra en idrifttagning av utrustningen
 • Funktionen på parametrar
 • Skapa och ladda ner IPOS-program
 • Avhjälpa fellarm

Utan att fördjupa oss i ämnena så går vi också igenom alla tillvalskort, såsom kommunikationskort, absolutgivarkort, synkroniseringskort osv.

Program

 • Motor och frekvensomformarteori
 • MOVIDRIVE®

Apparatens uppbyggnad och inkoppling.
Genomgång av parametrar.
Manöverenhet DBG.
Handhavande, startup, felkoder, övningar

 • Programvaran MOVITOOLS®.

Genomgång av de olika programdelarna, övningar

 • Fältbuss

Genomgång IPOSplus®. Parametrar, program, variabler.

 • Praktiska övningar, spara och hämta program.

Praktiska övningar, spara och hämta program.

Kursfakta

Plats: utbildningslokal hos SEW-EURODRIVE AB
Kursavgift: Kontakta SEW.
På plats hos kund: Kontakta SEW för offert.

Målgrupp

Anläggningstekniker och underhållspersonal
Förkunskaper: Grundläggande elkunskaper
Tidsomfattning: 2 dagar
Max antal deltagare: 10 st

Kurs: E02

Frekvensomformaren MOVITRAC®B, Idrifttagning / Underhåll

Utbildningen riktar sig till tekniker i alla led från projektingenjörer till underhållspersonal.
I huvudsak inriktas utbildningen på praktiskt handhavande av utrustningen.

Efter genomförd utbildning kan deltagarna:

 • Hantera programvaran MOVITOOLS® MotionStudio
 • Genomföra en idrifttagning av utrustningen
 • Funktionen på parametrar
 • Avhjälpa fellarm

Program

 • Motor och frekvensomformarteori
 • MOVITRAC® B.

Apparatens uppbyggnad och inkoppling.

Genomgång av parametrar.

Manöverenhet. Handhavande, startup, felkoder, övningar
Programvaran MOVITOOLS® MotionStudio.

  • Genomgång av de olika programdelarna, övningar Fältbuss
  • Praktiska övningar, spara och hämta program.

Kursfakta

Plats: utbildningslokal hos SEW-EURODRIVE AB
Kursavgift: Kontakta SEW.
På plats hos kund: Kontakta SEW för offert.

Målgrupp

Projektingenjörer, underhållspersonal
Förkunskaper: Grundläggande elkunskaper
Tidsomfattning: 1 dag
Max antal deltagare: 12 st

Kurs: E03

MOVIMOT® och decentraliserad installation

Utbildningen riktar sig till tekniker i alla led från projektingenjörer till underhållspersonal.

Deltagarna får en grundlig genomgång på produkterna både genom teori och praktik.

Efter genomförd utbildning kan deltagarna:

 • Koppla in och genomföra en idrifttagning av utrustningen
 • Funktion på parametrar
 • Avhjälpa fellarm
 • Hantera utrustning för decentraliserad installation

Program

 • Kort företagspresentation
 • Motor och frekvensomformarteori
 • MOVIMOT®

Omformarens uppbyggnad, inkoppling och funktion.

Övningar

 • Decentraliserad installation av produkter
 • Övning med Bussmonitor

Kursfakta

Plats: utbildningslokal hos SEW-EURODRIVE AB
Kursavgift: Kontakta SEW.
På plats hos kund: Kontakta SEW för offert.

Målgrupp

Anläggningstekniker och underhållspersonal
Förkunskaper: Grundläggande elkunskaper
Tidsomfattning: 1 dag
Max antal deltagare: 10 st

Kurs: UE02

Omformarteknik för underhållspersonal

Utbildningen riktar sig till underhållspersonal som arbetar med vårt omformarsortiment.
Vi presenterar vårt produktprogram och ni får en grundlig genomgång av vår programvara.
Efter genomförd utbildning ska deltagarna ha rätt kunskaper för att kunna analysera och felsöka med hjälp av vår programvara.

Program

 • Översikt produktprogram
 • Motor- och omformarteori
 • Produktkunskap omformarprogrammet
 • Programvaran Motionstudio
 • Online Support, verktyg för programvara och dokumentation

Kursfakta

Plats: utbildningslokal hos SEW-EURODRIVE AB

Kursavgift: Kontakta SEW

Målgrupp

Underhållspersonal

Kurstillfällen: 2 dagar, tisdag-onsdag vecka 42

Kurs: U01

Växelmotorer med broms

Utbildningen riktar sig till underhållspersonal och reparatörer. Utbildningen genomförs med tyngdpunkt på SEW:s växlar och motorer.

Efter genomförd utbildning kan deltagarna:

 • Felsöka på en växelmotor/motorbroms
 • Renovera en växelmotor/motorbroms
 • Montera en växelmotor

Program

Översikt SEW:s produktprogram

 • Justering av motorbroms
 • Felsökning på motor/växel/broms
 • Genomgång reservdelslistor
 • Smörjning/underhåll
 • Ombyggnadsmöjligheter, byggformer och varvtalsändring

Kursfakta

Plats: utbildningslokal hos SEW-EURODRIVE AB
Kursavgift: Kontakta SEW.
På plats hos kund: Kontakta SEW för offert.

Målgrupp

Underhåll reparatörer
Förkunskaper: Grundkunskap växlar/motorer
Tidsomfattning: 1 dag
Max antal deltagare: 7 st

Kurs: U02

Mekaniskt underhåll och reparationer

Utbildningen riktar sig till underhållspersonal och reparatörer med fokus på mekanik.
Allt genomförs med fokus på praktiskt arbete med växellådor.
Efter genomförd utbildning ska deltagarna ha korrekt kunskap för att kunna demontera, montera samt installera växellådor.

Program

 • Översikt produktprogram
 • Ombyggnadsmöjligheter
 • Yttre påverkan växellådor
 • Felsökning växellådor
 • Installation och igångkörning
 • Demontering och montering växellådor
 • Online support verktyg för reservdelslistor, sprängskisser, manualer samt annan dokumentation.

Kursfakta

Plats: Utbildningslokal hos SEW-EURODRIVE AB

Kursavgift: Kontakta SEW

Målgrupp

Underhåll, reparatörer

Förkunskaper: Grundkunskap växellådor

Tidsomfattning: Tisdag - torsdag, vecka 47

Senast besökta