IntroduktionAutomation och omformarteknikMekaniskt underhåll och reparationerKontakta oss
Visa mer

Utbildning

Vårt team av experter har omfattande kompetens och kapacitet för att leverera lyckade och flexibla utbildningar som kan anpassas efter din specifika behov. Vi strävar efter att skapa en inspirerande och engagerande inlärningsmiljö där du kan få ut det mesta möjliga av din utbildningsupplevelse. Våra utbildningsmoduler är utformade för att ge dig de kunskaper och färdigheter som du behöver för att utvecklas i din roll. Upptäck vårt utbildningspaket inom automation, omformarteknik, mekaniskt underhåll och reparationer.

Automation och omformarteknik

Automation och omformarteknik spelar en viktig roll för att öka produktiviteten och förbättra effektiviteten i ditt företag. I dessa utbildningsmoduler kommer du bland annat att lära dig mer om automations- och omformarteknik, driftsättning, analys och felsökning av befintliga tillämpningar samt praktisk information om våra avancerade programvara och mycket mer.

E01 Grundkurs- Automation och omformarteknik

Allmän information

Denna kurs med fokus på vårt omformarsortiment och vår avancerade programvaror är en specialiserad utbildning för underhållspersonal och maskinbyggare som vill få en grundläggande förståelse för vårt omformarsortiment och vår avancerade programvara.

Kursinnehåll

• Översikt produktprogram

• Motor och omformarteori

• Produktkunskap omformarprogrammet

• Programvaror (Motionstudio, Movisuite)

• Online support, verktyg för programvara och annan dokumentation

Utbildningsmål

Målet med denna kurs är att ge dig de kunskaper som krävs för att kunna starta upp nya applikationer samt analysera, felsöka befintliga applikationer.

För mer information om våra utbildningar kontakta oss

Vi strävar alltid efter att skräddarsy våra kurser för att möta ditt företags specifika behov. För mer information om pris och anmälan, vänligen kontakta oss

E02 Fördjupningskurs- Automation och omformarteknik

Denna kurs med fokus på vårt omformarsortiment och vår avancerade programvaror är en specialiserad utbildning för underhållspersonal och maskinbyggare som vill få en djupare förståelse för vårt omformarsortiment inkludert med omfattande genomgång av vår avancerade programvara.

Kursinnehåll

• Översikt produktprogram

• Motor och omformarteori

• Produktkunskap omformarprogrammet

• Programvaror (Motionstudio, Movisuite)

• Online support, verktyg för programvara och annan dokumentation

Utbildningsmål

Målet med denna kurs är att utveckla dina kunskaper för att kunna hantera och felsöka komplexa befintliga och nya applikationer inom omformarteknologi. Vi kommer bland annat fokusera på avancerade ämnen som synkronosering, IEC-programmering, HMI och robotik.

För mer information om våra utbildningar kontakta oss

Vi strävar alltid efter att skräddarsy våra kurser för att möta ditt företags specifika behov. För mer information om pris och anmälan, vänligen kontakta oss

Skräddarsydd utbildning

Vi förstår att varje företag är unikt och har sina egna speciella krav och önskemål när det gäller kompetensutveckling och fortbildning för sina anställda, därför kan vi erbjuda dig skräddarsydda utbildningskurser anpassad för din verksamhet och behov. Kontakta oss med dina önskemål så syr vi ihop en utbildning som passar just din verksamhet.

För mer information om våra utbildningar kontakta

Jonas Gladh

Växel: 036-34 42 00

E-mail: jonas.gladh@sew.se

Online learning

Vi är stolta över att kunna erbjuda dig inte bara skräddarsydda utbildningar för din verksamhets behov, utan också digitala utbildningsalternativ som finns tillgängliga 24/7, vilket innebär att du kan lära dig mer om våra produkter, förbättra din tekniska kompetens eller uppdatera din kunskap inom ett specifikt område.

Tillgängliga utbildningsmoduler:

MOVI-C® lär dig vilken roll standard omriktaren spelar i SEW-EURODRIVES produktportfölj samt användningsområden.

MOVIDRIVE® B lär dig mer om MOVIDRIVE® B samt användningsområden och produktfamiljer.

MOVIMOT® lär dig mer om MOVIMOT® och dess huvudegenskaper, användningsområden och produktfamiljer.

MOVITRAC® B lär dig mer om MOVITRAC® B och dess nyckelfunktioner, användningsområden och produktfamiljer.

MOVITRANS® lär dig mer om de fysiska principerna för vårt kontaktfria system för energiöverföring, användningsområden och dess komponenter.

Servoväxlar och motorer få en översikt över alla servoväxlar med lågt spel. Du lär dig att särskilja växeltyperna och klassificera dem efter användningsområde.

Standardväxlar och motorer lär dig mer om hur växlar är uppbyggda, användningsområden och hur de fungerar samt vilka kriterier för hur växlar kan kategoriseras.

Decentraliserad installation lär dig de viktigaste egenskaperna med decentraliserad installation samt teknisk data för MOVIGEAR®

Industriväxlar lär dig mer om våra industriväxlar för stora rörelser och höga vridmoment.

Mekaniskt underhåll och reparationer

I dessa utbildningsmoduler kommer du bland annat få lära dig mer om växelmotorer med broms, mekaniskt underhåll och reparationer. Lär dig praktiskt om hur du kan felsöka en enhet, demontera, montera och installera växellådor och mycket mer.

Kurs U01- Service och underhåll av växelmotorer

Allmän information

Denna kurs med fokus på växelmotorer är en specialiserad utbildning för underhållspersonal och reparatörer som vill lära sig mer om våra växlar och växelmotorer. Genom att delta i denna kursen kommer du att förvärva de färdigheter och kunskaper som krävs för montering, service och underhåll av våra växellådor och motorer.

Kursinnehåll

• Praktisk träning på att montera och demontera växellådor av typ R och K.

• Genomgång reservdelslistor

• Smörjning/underhåll

• Ombyggnadsmöjligheter, byggformer

• Varvtalsändring

Utbildningsmål:

Målet med denna kurs är att ge dig de kunskaper och färdigheter om våra växellådor och motorer vad gäller montering, service och underhåll.

*För att kunna dra nytta av kursens innehåll till fullo behöver du grundläggande förkunskaper om växellådor

Tidsomfattning: 1 dag, 08:00-16:30

Maxantal: 7 deltagare

För mer information om våra utbildningar kontakta oss

Vi strävar alltid efter att skräddarsy våra kurser för att möta ditt företags specifika behov. För mer information om pris och anmälan, vänligen kontakta oss

Kurs U02- Mekaniskt underhåll och reparationer

Denna kurs med fokus på mekaniskt underhåll och reparationer är en specialiserad utbildning för underhållspersonal och reparatörer som vill lära sig mer om mekanik inom växellådor. Genom praktiskt arbete och noggrant utformade moduler kommer du att lära dig att demontera, montera och installera växellådor på rätt sätt.

Kursinnehåll

• Översikt produktprogram

• Ombyggnadsmöjligheter

• Yttre påverkan växellådor

• Felsökning växellådor

• Installation och igångkörning

• Demontering och montering växellådor

• Online support - verktyg för reservdelslistor, sprängskisser, manualer samt dokumentation

Utbildningsmål

Målet med denna kurs är att utveckla dina kunskaper och färdigheter för att kunna demontera, montera och installera växellådor.

*För att kunna dra nytta av kursens innehåll till fullo behöver du grundläggade förkunskaper om växellådor.

Kurstillfällen

Tisdag - torsdag, vecka 20 och 47

För mer information om våra utbildningar kontakta oss

Vi strävar alltid efter att skräddarsy våra kurser för att möta ditt företags specifika behov. För mer information om pris och anmälan, vänligen kontakta oss

Skräddarsydd utbildning

Vi förstår att varje företag är unikt och har sina egna speciella krav och önskemål när det gäller kompetensutveckling och fortbildning för sina anställda, därför kan vi erbjuda dig skräddarsydda utbildningskurser anpassad för din verksamhet och behov. Kontakta oss med dina önskemål så syr vi ihop en utbildning som passar just din verksamhet.

För mer information om våra utbildningar kontakta

Jonas Gladh

Telefon: 036-34 42 00

E-mail: jonas.gladh@sew.se

Online learning

Vi är stolta över att kunna erbjuda dig inte bara skräddarsydda utbildningar för din verksamhets behov, utan också digitala utbildningsalternativ som finns tillgängliga 24/7, vilket innebär att du kan lära dig mer om våra produkter, förbättra din tekniska kompetens eller uppdatera din kunskap inom ett specifikt område.

Tillgängliga utbildningsmoduler:

MOVI-C® lär dig vilken roll standard omriktaren spelar i SEW-EURODRIVES produktportfölj samt användningsområden.

MOVIDRIVE® B lär dig mer om MOVIDRIVE® B samt användningsområden och produktfamiljer.

MOVIMOT® lär dig mer om MOVIMOT® och dess huvudegenskaper, användningsområden och produktfamiljer.

MOVITRAC® B lär dig mer om MOVITRAC® B och dess nyckelfunktioner, användningsområden och produktfamiljer.

MOVITRANS® lär dig mer om de fysiska principerna för vårt kontaktfria system för energiöverföring, användningsområden och dess komponenter.

Servoväxlar och motorer få en översikt över alla servoväxlar med lågt spel. Du lär dig att särskilja växeltyperna och klassificera dem efter användningsområde.

Standardväxlar och motorer lär dig mer om hur växlar är uppbyggda, användningsområden och hur de fungerar samt vilka kriterier för hur växlar kan kategoriseras.

Decentraliserad installation lär dig de viktigaste egenskaperna med decentraliserad installation samt teknisk data för MOVIGEAR®

Industriväxlar lär dig mer om våra industriväxlar för stora rörelser och höga vridmoment.

För mer information om våra utbildningar kontakta oss