Planering och urval

Energirådgivning

Se och omsätt energibesparingspotentialer för din drivsystemsteknik: Med vår kund- och branschanpassade energirådgivning hittar du rätt strategi vid rätt tidpunkt - i befintliga eller nya anläggningar.

Energibesparing, hållbarhet och att uppfylla klimatskyddsmål blir allt viktigare i många branscher. I system som inte är optimerade kan energikostnaderna utgöra upp till 90 % av livscykelkostnaderna.

Hur energieffektiv en lösning är beror inte bara på vilka drivenhetskomponenter som används. Även analys och rådgivning bidrar. Våra specialister på energibesparing kontrollerar därför dina drivsystemstekniska anläggningar och din applikation individuellt. Vi kan därmed tillsammans med dig se till att alla energibesparingsfaktorer observeras och omsätts konsekvent. Därför är energirådgivning en viktig service i effiDRIVE®-energisparkoncept. Det är grundat på ett genomtänkt analyskoncept med praktiska verktyg.

Vår energirådgivning bidrar till ditt företags konkurrenskraft. Vi hjälper dig att minska CO2-utsläppen och bidrar till att skydda miljön med hållbara produkter.


Du får en individuell lösningsprofil för din energihantering i fyra enkla steg:

Översikt över vår energirådgivningsservice

1. Grundläggande rådgivning

Med den grundläggande rådgivningen i effiDRIVE® får du ett omfattande servicepaket för energieffektivitet. Tillsammans med din effiDRIVE®-energirådgivare kan du redan från början hantera vissa punkter. Du kan även informera dig själv om energisparande och sedan prata med en av våra specialister. Använd våra olika verktyg för detta.

Fördelar: Du får snabbt en omfattande och detaljerad översikt över energieffektivitet, lagstadgade ramvillkor och tekniska alternativ.

 • Grundkunskaper om modern energihantering och de olika komponenterna i energisparmodulen effiDRIVE®
 • Kompetent grundläggande rådgivning om alla gällande lagstadgade och standardiserade ramvillkor för din bransch.
 • Konsekvent diagnostisering av möjliga energibesparingspotentialer och alternativ med verklighetsbaserad exempelberäkning och referensprojekt.

2. Dataregistrering

Med systematisk registrering av all relevant data fastställer vi aktuella energiförbrukningsvärden för dina anläggningar. Den här analysen med moderna verktyg och metoder är grunden för all vidare bearbetning.

Fördelar: Du får passande verktyg och analysteknik som ger dig en optimal översikt över din anläggnings förbrukningsparametrar.

 • Dataregistrering med våra effiDRIVE®-energirådgivare med fabriksbesök och effektmätning enligt AWTec direkt hos dig.
 • Du kan även registrera data med standardiserade och anpassade frågeformulär.
 • Identifiering av alla energibesparingspotentialer och samtidigt fastlägga omsättningsprioriteter.

3. Analys av energieffektiviteten

Med hjälp av registrerade applikationsdata och ärvärden sammanställer våra effiDRIVE®-energirådgivare en detaljerad energieffektivitetsanalys. Alla besparingspotentialer i befintliga drivsystemskomponenter fastställs exakt, drivsystemsalternativ visas och kostnaderna beräknas tydligt. Du kan bland annat använda en praktisk funktion i vårt projekteringsverktyg SEW-Workbench: energiförbrukningsanalysen som är godkänd av TÜV SÜD.

Fördelar: Med energiförbrukningsanalysen från SEW-EURODRIVE får du en tydlig totalbild av dina anläggningar. Använd den för att se vilka alternativ som finns för att uppdatera ditt drivsystem så att det blir effektivare. Vi erbjuder:

 • Sammanställning av en detaljerad energirapport för alla anläggningar
 • Sammanställning av alternativ för energieffektiva komponenter och system
 • Dokumentation av resultaten i energirapporten

4. Resultatkontroll

Med resultatkontrollen i effiDRIVE® kan registrerad data och genomförda åtgärder verifieras optimalt. Systemets kärna är den detaljerade jämförelsen av alla värden före uppdateringen med resultaten efter uppdateringen.

Fördelar: Under resultatkontrollen följer våra effiDRIVE®-energirådgivare hela omställningsfasen och sammanställer ett avslutande dokument med fastställda värden efter omställningen.

Vi erbjuder därmed en professionell energirådgivning och kan rekommendera våra drivenhetslösningar upp till verkningsgradsklass IE4 - allt från en källa. Du sparar därmed tid vid sammanställningen av en ny anläggning och vid kompletteringen av en befintlig anläggning.

 • Åtgärderna för energibesparing verifieras med jämförande mätningar
 • Rådgivning och handledning under hela omställningsprocessen
 • Sammanställning av ett slutgiltigt projektprotokoll med mätresultaten
 • Erfarenhetsvärden kan användas för ytterligare energibesparingsprojekt på ditt företag
Upp

Fördelar

 • Heltäckande rådgivning

  eftersom våra erfarna energibesparingsspecialister undersöker hela systemet med alla komponenter och faktorer.
 • Mer pengar till annat

  tack vare kompetent rådgivning som hjälper dig att sänka energikostnaderna vilket ger rum för andra viktiga investeringar.
 • Säkerhet med certifikat

  med energirapporten som är godkänd av TÜV Süd och som innehåller en detaljerad analys och dokumentation om din energiförbrukning.
Upp

Energibesparingsräknare för att snabbt fastställa potentialer

Med vårt gratisverktyg energibesparingsräknaren kan du enkelt räkna ut hur mycket energi du kan spara med våra energieffektiva motorer. Du kan enkelt jämföra energiförbrukningen hos standardmotorer (IE1 = Standard Efficiency) och energieffektiva motorer (IE2 = High Efficiency, IE3 = Premium Efficiency). Den här beräkningen använder dina kunddata som drifttid, motorbelastning och elpris. Du kan då se hur snabbt inversteringen i energieffektiv drivsystemsteknik lönar sig.

Energiförbrukningsanalys i projekteringsverktyget SEW Workbench

Experterna på SEW-EURODRIVE och våra kunder kan använda en särskild funktion i projekteringsverktyget SEW Workbench : energiförbrukningsanalysen. Energirapporten visar den totala energiförbrukningen för din tillämpning och den projekterade drivlinan. Du får därmed en grundval för att välja den mest energieffektiva drivsystemstekniken.

Till kontaktformuläret

Vi hjälper gärna till!

Har du en konkret offertförfrågan och vill ha rådgivning av oss? Skicka ett meddelande med dina frågor.

Kontakta oss nu
Mer information
effiDRIVE® energy saving solutions
Saving energy with SEW-EURODRIVE

Filmen hämtas...

effiDRIVE® energy saving solutions

Film om effiDRIVE®-energieffektivitetskoncept

Se med animerade bilder vad du kan få hjälp med av vårt effiDRIVE®-koncept i fråga om energieffektivitet

Downloads

Senast besökta