Idrifttagning och underhåll

CDM®-underhållsservice

Ett servicesystem för drivsystemsteknik – innovativt och transparent

CDM®-underhållsservice

Modernt underhåll blir allt viktigare när det gäller aspekter som LCC (Life Cycle Costing), TCO (Total Cost of Ownership) och TPM (Total Productive Maintenance). Detta gäller särskilt för sammankopplade tillverkningsprocesser som kräver stora investeringar och som har en hög anläggningsintensitet. För att dina maskiner och anläggningar alltid ska vara tillgängliga omfattar vår underhållsservice CDM® (Complete Drive Management) ett paket med många individuella tjänster. Våra serviceexperter hjälper dig att skydda din anläggning mot dyra driftsavbrott och oplanerade stillestånd.

Upp

CDM®: en förutsättning för målinriktat underhåll

Grunden i vår CDM®-underhållsservice är att beståndet av befintlig drivsystemsteknik registreras (i anläggningen eller på lagret) och resultaten registreras i en onlinedatabas. Den centraliserade registreringen av all data ger perfekta förutsättningar för en noggrann beräkning och planering av nödvändiga underhållsåtgärder. Nödvändiga åtgärder som underhåll och reparationer visas i databasen.

Därmed kan individuella underhålls- och reaktionsscenarion definieras och optimeras för varje drivenhet. Data kan även överföras direkt till SEW-EURODRIVE via CDM® -databasen. Vår servicepersonal ser till att störningar registreras i tid och att de minimeras. Med vår CDM®-underhållsservice kan du koncentrera dig helt och fullt på maskinens och anläggningens belastning.

CDM® omfattar tjänster för att säkra maskinens tillgänglighet:

 • Registrering av drivenheter och frekvensomformare med statusklassificering (även för produkter från andra tillverkare)
 • Strukturering och kalibrering av befintlig drivsystemsteknik
 • Drivenhets- och frekvensomformardata via nätet
 • Beteckning av drivenheterna och frekvensomformarna för snabb och entydig identifiering även vid 24h-support
 • Individuell rådgivning för optimering av underhållskonceptet för din drivsystemsteknik och om energisparande, statusövervakning och lageroptimering

CDM®-databasen är en avgiftsbelagd service. Kontakta oss för mer information om hu du kan använda den.

Ansök om att testa CDM®-databasen direkt


Har du redan tillgång till CDM®-databasen?

Logga in här

Upp

Fördelar

 • Snabb hantering

  med den enkla CDM®-databasen för dataregistrering, -uppdatering, -sökning och -utvärdering
 • Optimerat underhåll

  med CDM®-funktioner som underhållsplanering och historik.
 • Sänkta lagerkostnader

  tack vare en optimerad beståndsbalans, en integrerad lagerhantering och en säker reservdelstillgänglighet.
 • Komplett transparens

  genom att data för alla drivenheter och frekvensomformare registreras (enligt typ, antal, status, tillgänglighet)
Upp
Kontakt
Servicekontakt

Vi hjälper gärna till!

Har du ett konkret problem eller en teknisk fråga och vill ha rådgivning av oss? Skicka ett meddelande.

Kontakta oss nu
Upp
Mer information
SEW-EURODRIVE
CDM® Maintenance Management

Filmen hämtas...

SEW-EURODRIVE

Film om CDM®-underhållsservice

Se en animerad kortfilm om vår underhållsservice och vad du kan få hjälp med

Senast besökta